Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


ZZSZ HÍREK

        

A Zala Zöld Szíve Vidékfejlesztési Egyesület felhívja Tisztelt Pályázói figyelmét, hogy 2015. augusztus 31-én lejárnak az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból társfinanszírozott egyes beruházási jogcímekre vonatkozó megvalósítási illetve kifizetési kérelem benyújtási határidők. A közelgő határidőre tekintettel kérjük, hogy kifizetési kérelmeik benyújtásával ne várjanak a benyújtási határidő végéig, azokat minél előbb nyújtsák be. Felhívjuk a figyelmet, hogy a kérelem benyújtási felületen külön bejelölhető, ha a 10 napon belüli módosítási lehetőséggel élni kívánnak. Javasoljuk, hogy a módosítás lehetőségét csak akkor válasszák, ha valamilyen dokumentum vagy adat még hiányzik a kérelemhez, és azzal utólag szeretnék kiegészíteni a kérelmet. Azon kérelmek elbírálását, melyeket az ügyfelek nem kívánnak módosítani, az MVH rögtön meg tudja kezdeni, ezáltal az ügyfelek előbb juthatnak a támogatáshoz.

Az ügyfelekkel közös érdek a határidő megtartása, mivel a fennmaradó idő nélkülözhetetlen a kifizetési kérelmek ügyintézésére, az előírt ellenőrzések végrehajtására és a jogos támogatások kifizetésére, tekintettel arra, hogy a vonatkozó uniós jogszabály az ÚMVP keretében igénybe vehető támogatásnak a kifizető ügynökség által történő kifizetésére a 2015. december 31-i határidőt írja elő.

Kérjük, hogy kifizetési kérelmeik összeállítása során fokozott figyelmet fordítsanak a pontos és hiánytalan kitöltésre, illetve ellenőrizzék, hogy minden szükséges mellékletet csatoltak-e. Kérjük, hogy a pontos kitöltéshez tanulmányozzák a vonatkozó jogszabályokat, MVH közleményeket és kitöltési útmutatókat!

2015. augusztus 11.

 

Nagy sikernek bizonyult a falubusz pályázat

Összesen 22 milliárd forint támogatáshoz jutnak az  áprilisban újranyitott falubusz pályázat nyertesei. A Miniszterelnökség a nagy érdeklődésre tekintettel, úgy döntött, hogy megemeli a pályázati felhívásban eredetileg szereplő 15 milliárd forintos keretösszeget, összesen 22 milliárd forintot is meghaladó támogatási összeg kifizetése várható a két célterületen, mintegy 2600 pályázó részére. Így várhatóan eléri a 65 milliárd forintot a vidéki alapszolgáltatások fejlesztését szolgáló intézkedések esetében a kifizetett támogatások nagysága a teljes 2007-2013-as ciklusban. A támogatás célja, hogy a szolgáltatáshiányos településeken, településrészeken a különböző alapszolgáltatások körének fejlesztését és bővítését ösztönözze. A rendelkezésre álló forráskeretből 100 százalékban támogatható új gépjárművek és ahhoz kapcsolódó kiegészítő eszközök beszerzése. Az első célterületen új és már meglévő falu- és tanyagondnoki szolgáltatás fejlesztéséhez, a második célterület keretében egyéb kistérségi közlekedési szolgáltatás fejlesztésére szociális, bűnmegelőzési és közösségi szolgáltatás ellátásához kapcsolódó fejlesztések támogathatók. Ügyfelenként legfeljebb nettó 5 millió, 8 millió, illetve 10 millió forint lehet az egyes kategóriáktól függően a maximálisan igényelhető nettó támogatás összege. A pályázók május 7-től kezdődően nyújthatták a támogatási kérelmeket. A nyertes pályázók július első napjaiban vehetik kézhez a támogatási határozatokat, amelyek alapján 2015. október 16-ig lesz lehetőségük a fejlesztések megvalósítására, és legkésőbb 2015. október 30-ig a kifizetési kérelmeik benyújtására.

A Zala Zöld Szíve Vidékfejlesztési Egyesület 20 környékbeli pályázat elkészítésében nyújtott szakmai segítséget.

 

2015. július 2.

Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy az Irányító Hatóság a 190/2013. számú Közleményében tájékoztatást tett közzé az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 35/2013. (V.22.) VM rendeletben meghirdetett támogatási kérelem benyújtási időszak 2013. szeptember 30. 18:00 óráig történő meghosszabbításáról. A határidő hosszabbítás nem vonatkozik azon területekre, melyek esetében az Irányító Hatóság a benyújtást korábban már felfüggesztette. A jogszabály-módosítás kihirdetése folyamatban van.
2013. szeptember 2.

 

 

                                                        ........................................................

Új pályázati lehetőségek az EMVA Falumegújítás és –fejlesztés, valamint a Vidéki örökség megőrzése jogcímekhez kapcsolódóan

 

Értesítjük az érdeklődőket, hogy napokon belül megjelenhetnek az EMVA Falumegújítás és –fejlesztés, valamint a Vidéki örökség megőrzése jogcímekhez kapcsolódó pályázati kiírások (VM rendelek). 

A támogatásra önkormányzatok, azok társulásai, nonprofit szervezetek és egyházi jogi személyek pályázhatnak várhatóan október 15. és november 15. között. 

Tervezett célterületek és a Zala Zöld Szíve Vidékfejlesztési Egyesületnél igényelhető legmagasabb támogatási összegek célterületenként:

 

FALUMEGÚJÍTÁS- ÉS FEJLESZTÉS

1. célterület 25 000 000 Ft
"(1) Támogatás vehető igénybe:
a) helyi vagy országos védelem alatt nem álló, a település megjelenésében szereppel bíró alábbi épületek, épületrészek külső és az épület rendszeres látogathatóságának biztosítása esetén belső felújítására, korszerűsítésére, bővítésére, átalakítására, új épületrész kialakítására az alábbi épületekhez kapcsolódóan (a továbbiakban: 1. célterület):
aa) települési szilárd burkolatú útvonalak mentén fekvő épületek,
ab) település központját alkotó vagy közvetlenül övező épületek,
ac) helyi turisztikai látványossághoz vagy a település megjelenésében szereppel bíró épülethez közvetlenül vezető útvonalak mentén fekvő épületek,
ad) az aa), ab) és ac) alpontban meghatározott épülethez kapcsolódó zöld felület rendezésére, parkoló kialakítására, létrehozására, fejlesztésére,
ae) az aa), ab) és ac) alpontban meghatározott épülethez kapcsolódó kerítés kialakítására, felújítására;

2. célterület 10 000 000 Ft
(1) Támogatás vehető igénybe: b) a település környezetét és megjelenését javító fejlesztésre (a továbbiakban: 2. célterület):
ba) kisléptékű infrastruktúra-fejlesztésre,
bb) az utak mentén elhelyezkedő járdák kivételével a védelem alatt nem álló közparkok, pihenőhelyek, sétányok kialakítására, fejlesztésére,
bc) az a) pont aa)-ac) alpontjában meghatározott útvonalak mentén zöldfelületek, látvány- és használati térelemek kialakítása, meglévők fejlesztésére;
bd) szelektív hulladékgyűjtő szigetek kialakítására, fejlesztésére.

3. célterület 10 000 000 Ft
(1) Támogatás vehető igénybe: c) alapvetően a helyben megtermelt mezőgazdasági termékek értékesítése feltételeinek javítása céljából új piacok létrehozására, meglévők fejlesztésére, bővítésére, az előírásoknak történő megfeleltetésére (a továbbiakban: 3. célterület), ehhez kapcsolódóan:
ca) fedett és fedetlen elárusítóhelyek,
cb) egyéb üzlethelyiségek,
cc) egyéb szolgáltatásokhoz szükséges helyiségek,
cd) raktárak,
ce) szociális és hatósági helyiségek,
cf) szükséges kiegészítő infrastruktúra, szennyvízelvezetés, energia- és vízellátására, parkoló, út,
cg) szelektív gyűjtést biztosító hulladéktárolók kialakítására, meglévők fejlesztésére,
ch) a mérlegelést, illetve a ki- és berakodást segítő eszközök gépek, berendezések beszerzésére,
ci) a település településrendezési tervének eszközeinek módosítására;

4. célterület 5 000 000 Ft
d) kültéri, közcélú feladatokat ellátó játszóterek kialakítására, meglévők korszerűsítésére, a játszótéri eszközök biztonságáról szóló 78/2003. (XI. 27.) GKM rendeletnek megfelelően (a továbbiakban: 4. célterület)


5. célterület 20 000 000 Ft
e) kültéri, közcélú feladatokat ellátó, nem fedett sport és atlétikai pálya, kerékpáros pálya gördeszka pálya kialakítására, fejlesztésére, a hozzá kapcsolódó szociális és kiszolgáló helyiségek kialakítására, felújítására (a továbbiakban: 5. célterület).

Egy ügyfél (pályázó) egy támogatási kérelemben több célterületre is pályázhat, azonban az igényelhető legmagasabb támogatási összeg a 35 millió Ft-ot nem haladhatja meg összességében!

 

 

VIDÉKI ÖRÖKSÉG MEGŐRZÉSE

1. célterület 35 000 000 Ft
"(1) E rendelet alapján támogatás vehető igénybe:
a) helyi vagy országos védelem alatt álló építmény, építményrész esetén (a továbbiakban: 1. célterület):
aa) az építmény, építményrész külső felújítására, restaurálására,
ab) az építmény, építményrész rendszeres látogathatóságának biztosítása esetén az építmény, építményrész belső felújítására, korszerűsítésére, restaurálására,
ac) az építmény, építményrész rendszeres látogathatóságának biztosítása esetén az építmény közvetlen megközelítését szolgáló gyalogutak kialakítására,
ad) építmény rendszeres látogathatóságának biztosítása esetén parkoló kialakítására,
ae) az építményhez, építményrészhez kapcsolódó zöld felület rendezésére, létrehozására, felújítására,
af) az építményhez, építményrészhez kapcsolódó kerítés kialakítására, felújítására;

2. célterület 15 000 000 Ft
(1) E rendelet alapján támogatás vehető igénybe: b) a természeti és a történelmi tájkép, valamint az azt alkotó táji elemek állapotának javítására, kialakítására az alábbiak szerint (a továbbiakban: 2. célterület):
ba) természeti és történelmi látnivalók bemutatását elősegítő, már meglévő útvonal mentén új pihenőhelyek létesítésére, meglévők felújítására,
bb) természeti és történelmi látnivalók közvetlen környezetének rehabilitációjára;

3. célterület 15 000 000 Ft
(1) E rendelet alapján támogatás vehető igénybe: c) helyi identitás fejlesztését és megőrzését, környezeti tudatosságot elősegítő intézkedések megvalósítására az alábbiak szerint (a továbbiakban: 3. célterület):
ca) tanösvény, tematikusút, túraútvonalak kialakítására, felújítására,
cb) tájékoztató kiadványok készítésére a helyi természeti és történelmi értékekről, a környezet védelméről,
cc) helyi természeti, történelmi és kulturális értékekről, környezet védelméről táblák készítésére és elhelyezésére;

4. célterület 8 000 000 Ft
(1) E rendelet alapján támogatás vehető igénybe: d) építmény, építményrész helyi védetté nyilvánítása érdekében a helyi építmények felmérésére irányuló értékvizsgálat elvégzésére, beleértve az ehhez kapcsolódó szakmai anyagok elkészítését (a továbbiakban: 4. célterület);

Egy ügyfél (pályázó) egy támogatási kérelemben több célterületre is pályázhat, azonban az igényelhető legmagasabb támogatási összeg a 35 millió Ft-ot nem haladhatja meg összességében!

 

2012. szeptember 28.

 

------------------------------------------------------------------------------

A Zala Zöld Szíve Vidékfejlesztési Egyesület értesíti az érdeklődőket, hogy A Magyar Közlöny 2012. évi 68. számában megjelent a vidékfejlesztési miniszter 52/2012. (VI.8.) VM rendelete, mely a turisztikai tevékenységek ösztönzésének támogatását szolgálja! A kérelmeket a LEADER HACS-okhoz kell benyújtani papír alapon 2012. július 1-31. között!

A pályázat formanyomtatványai és a vonatkozó 79/2012. (VI.20.) MVH Közlemény 2012. június 20-án megjelent az MVH honlapján

Pályázni 4 célterületre lehet, melyek az alábbiak:

1. a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet] 2. § i) pontja szerinti falusi szálláshely és kapcsolódó szolgáltatások kialakításához, már működő falusi szálláshelyek bővítéséhez, korszerűsítéséhez, akadálymentesítéséhez, szolgáltatásaik fejlesztéséhez (1. célterület);
 

2. a 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 2. § h) pontja szerinti egyéb szálláshely és kapcsolódó szolgáltatások kialakításához, már működő egyéb szálláshely és kapcsolódó szolgáltatások kialakításához, már működő egyéb szálláshelyek bővítéséhez, korszerűsítéséhez, akadálymentesítéséhez, szolgáltatásaik fejlesztéséhez, kivéve a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló 2000. évi CXII. törvény 1/2. számú melléklete szerinti parti települések (2. célterület),

3. a vidéki térségekben a nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatásról szóló 173/2003. (X. 28.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 173/2003. (X. 28.) Korm. rendelet] 3. § (2) bekezdés c) pont 2. és 3. alpontja szerinti gyermek- és ifjúsági turizmushoz kapcsolódó minőségi szálláshelyek és kapcsolódó szolgáltatások kialakításához,már működő szálláshelyek bővítéséhez, korszerűsítéséhez, akadálymentesítéséhez, szolgáltatásainak fejlesztéséhez (3.célterület); 

 

4. szálláshelyhez nem kötődő:
agroturisztikai szolgáltató tevékenységhez,
lovas turisztikai szolgáltatáshoz,
vadászturizmushoz,
erdei turizmushoz,
horgászturizmushoz,
vízi turizmushoz,
borturizmushoz

 kapcsolódó épület, építmény kialakításához, bővítéséhez, átalakításához és eszközrendszer fejlesztéséhez(4. célterület).


Támogatási kérelem benyújtására jogosult:

  • természetes személy
  • mikro-, ki- és középvállalkozás
  • települési önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, önkormányzati társulás
  • nonprofit szervezet
  • egyház

Támogatási intenzitás:

A támogatás mértéke, ha az  ügyfél

a) természetes személy, mikro-, kis- vagy középvállalkozás, települési önkormányzat, települési nemzetiségi önkormányzat, önkormányzati társulás, egyházi jogi személy vagy nem közhasznú tevékenységet folytató nonprofit szervezet és

aa) a fejlesztést hátrányos helyzetű területen valósítja meg, az összes elszámolható kiadás 65%-a,vagy
ab) a fejlesztést nem hátrányos helyzetű területen valósítja meg, az összes elszámolható kiadás 60%-a;

b) nonprofit szervezet, és a beruházás az ügyfél közhasznú tevékenységének ellátásához köthető, az összes elszámolható kiadás 100%-a,

de nem lehet több, mint a LEADER HACS illetékességi területén az igényelhető legmagasabb támogatási összeg. Ez a Zala Zöld Szíve Vidékfejlesztési Egyesület esetében 18.874.800 Ft. Vagyis ha a pályázó 60%-os támogatásra jogosult és ÁFA visszaigénylő, akkor összességében bruttó 39.951.660 Ft-os fejlesztést tud megvalósítani. 65%-os támogatási intenzitás mellett ez bruttó 36.878.455 Ft.

 

2012. július. 12.